Οφθαλμολογική Διάγνωση - Θεραπεία

Ταυτότητα

Το ιατρείο του Χειρουργού Οφθαλμιάτρου Γεωργίου Βασιλάκη ξεκίνησε να λειτουργεί το έτος 1996, έχοντας ως στοιχεία:

  • Την απόκτηση μιας άριστης ιατρικής εκπαίδευσης και οφθαλμολογικής εξειδίκευσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τις εμπειρίες από την θέση του Επιμελητή και Διευθυντή Τμημάτων και Ιατρείων μεγάλων Στρατιωτικών Νοσοκομείων (όπως τα 401 Γ.Σ.Ν.Α. και 417 Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.).
  • Την συνεχή επέκταση και αναβάθμιση του εξοπλισμού του με ό,τι πιο σύχρονο, αναπτύχθηκε σε σημείο που σήμερα οι διαγνωστικές του δυνατότητες να πλησιάζουν το 100%.
  • Tην συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση σε ό,τι νεότερο στην οφθαλμολογία.
  • Έτσι λοιπόν σήμερα βρίσκεται σε θέση να προσφέρει υψηλοτάτου επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες, διατηρώντας όμως παράλληλα την απλή και ανθρώπινη σχέση ιατρού και ασθενή, στοιχεία καθοριστικά που το καταξίωσαν.

Η Οφθαλμολογική Διάγνωση-Θεραπεία μεταφέρθηκε στη σημερινή της θέση τον Ιανουάριο του 2008, σε νεοδόμητο χώρο 250τ.μ., με τις πλέον σύγχρονες και πλήρεις κτηριακές και τεχνικές υποδομές, διαθέτοντας τα χαρακτηριστικά ενός οφθαλμολογικού κέντρου το οποίο εμπιστεύονται και πολλοί συνάδελφοι οφθαλμίατροι για τις διαγνωστικές του δυνατότητες.

 

— Γεώργιος Σ. Βασιλάκης (Χειρουργός Οφθαλμίατρος)