Τ

ο ιατρείο ξεκίνησε την λειτουργία του το έτος 1996 και μεταφέρθηκε στην σημερινή του θέση το έτος 2008.

Οι δυνατότητες του διαγνωστικές και επεμβατικές  με την βοήθεια ενός πλήρους και σύγχρονου   ιατροτεχνολογικού  εξοπλισμού σε συνδυασμό με την συνεχή του  ανανέωση και εκσυγχρονισμό    ανεβάζουν τις δυνατότητες  και την αξιοπιστία του  πρακτικά  στο 100%.

Η βαθιά γνώση του αντικειμένου  από το ιατρικό και παραϊατρικό  προσωπικό καθώς και η διαρκής τους   ενημέρωση  και εξέλιξη  το κάνουν ικανό να προσφέρει  οφθαλμολογικές υπηρεσίες υψηλοτάτου επιπέδου.

Πήρε πλέον την μορφή ενός πλήρους οφθαλμολογικού κέντρου  το οποίο εμπιστεύονται  και πολλοί συνάδελφοι οφθαλμίατροι  για τις διαγνωστικές  και επεμβατικές του δυνατότητες.

Οι διαγνωστικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται  αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά με κάθε ασφάλεια και παρέχουν την δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας  και την διενέργεια συγκρίσεων  σε βάθος χρόνου για κάθε ασθενή.

Το έτος 2020 στα πλαίσια της διαρκούς εξέλιξης η οφθαλμολογική διάγνωση – θεραπεία  υπεβλήθη σε μια ριζική ανανέωση – εκσυγχρονισμό  των κτηριακών υποδομών της καθώς και του τεχνολογικού της εξοπλισμού  με δημιουργία τεσσάρων ανεξαρτήτων εξεταστικών χώρων που εξυπηρετούν  συγκεκριμένες  κατηγορίες παθήσεων και ηλικιών με πλήρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων της  σε έναν χώρο 250 τετραγωνικών μέτρων.