Οι εξεταστικοί  χώροι   πέρα των απαραίτητων μηχανημάτων  για έναν πλήρη βασικό οφθαλμολογικό έλεγχο  περιλαμβάνουν  και τον παρακάτω  εξειδικευμένο μηχανολογικό εξοπλισμό που παρέχει τις δυνατότητες για κάθε ειδική οφθαλμολογική εξέταση.

Οπτική τομογραφία συνοχής (OCT)

Οπτική τομογραφία συνοχής (OCT) με ταυτόχρονη φωτογράφηση βυθού REVO FC που αποτελεί την αιχμή της τεχνολογίας στον τομέα της τοπογραφικής εξέτασης του οφθαλμού παρέχοντας στοιχεία για τον κερατοειδή, την γωνία του πρόσθιου θαλάμου, την ίριδα τον κρυσταλλοειδή φακό, τον αμφιβληστροειδή, την ωχρά κηλίδα και το οπτικό νεύρο.

Τοπογραφία Κερατοειδούς

Τοπογραφία κερατοειδούς  PENTACAM HR  που  χρησιμοποιώντας τεχνολογία sceimflung αποτελεί το βασικό εργαλείο  καταγραφής ,μελέτης εκτίμησης και παρακολούθησης του κερατοειδούς όσον αφορά την παθολογία του η την διενέργεια μιας διαθλαστικής επέμβασης .

Μονάδα μελέτης της οφθαλμικής επιφάνειας

Μονάδα μελέτης της οφθαλμικής επιφάνειας OSA PLUS που είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στην μελέτη της δακρυικης στοιβάδας και της εξωτερικής επιφάνειας του  οφθαλμού γενικά .

Μονάδα λήψης φλουορόαγγειογραφίας, μελέτης αυτοφθορισμού και φωτογράφησης του βυθού

Μονάδα CANON CX-1 που είναι  ένα σύστημα λήψης φλουορόαγγειογραφίας, μελέτης αυτοφθορισμού και φωτογράφησης του βυθού του οφθαλμού  για την μελέτη και παρακολούθηση του αμφιβληστροειδούς.

Μονάδα φωτογράφισης βυθού

Μονάδα CANON CRI-MARK II που σκοπό έχει την καταγραφή της βυθοσκοπικής εικόνας και την δυνατότητα παρακολούθησης και σύγκρισης δομών και βλαβών του κεντρικού αμφιβληστροειδή.

Φασματικό μικροσκόπιο κερατοειδούς

Συσκευή  TOMEY EM-3000, είναι ένα φασματικό μικροσκόπιο  που  σκοπό έχει την καταγραφή και μελέτη των κυττάρων του ενδοθηλίου του κερατοειδούς.

Τοπογραφία Κερατοειδούς

Τοπογραφία κερατοειδούς NIDEK OPD III που με τεχνολογία Placido rings  μελετά την κατασκευή του κερατοειδούς σε συνδυασμό με το Pentacam HR.

Α-υπερηχογραφίας - ταχυμετρίας

Μηχάνημα α-υπερηχογραφίας – ταχυμετρίας NIDEK US-1800 είναι απαραίτητο εργαλείο στην επέμβαση του καταρράκτου για τον υπολογισμό του ενδοφακου αλλά και για το γλαύκωμα.

Β-υπερηχογραφία

Μηχάνημα β-υπερηχογραφίας  QUANTEL AVISO  που βοηθά στον υπερηχογραφικό έλεγχο του οφθαλμού  σε ειδικές περιπτώσεις αδιαφάνειας των διαθλαστικών μέσων (ενδοφθάλμιας αιμορραγίας – τραύματα).

Οπτικά πεδία - HUMPHREY 830

Μηχάνημα καταγραφής των οπτικών πεδίων Humphrey 830 απαραίτητη βοήθεια στο γλαύκωμα και τις  νευρολογικές παθήσεις.

Οπτικά πεδία - HUMPHREY 720i

Μηχάνημα καταγραφής των οπτικών πεδίων Humphrey  720i που σε συνδυασμό με το  πρόγραμμα Peridata  δίνει σημαντικά  στοιχεία για πολλές νευροοφθαλμολογικες παθήσεις.

Argon Laser

Argon laser  NIDEK GYC-1000.

Yag Laser

Yag laser Nidek YC-200

SLT LASER

SLT Laser Lightmed Lightlas SLT.

Μονάδα εκτίμησης οπτικής οξύτητας βρεφών

Μονάδα εκτίμησης οπτικής οξύτητας βρεφών  Plusoptix.

PLEXR LASER

Μοναδα PLEXR Laser του Οίκου GMV το μόνο εγκεκριμένο στον τομέα του.