ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ MD

Βιογραφικό σημείωμα

Γεννήθηκε στην Αθηνά το έτος 1965

Είσοδος με εξετάσεις στην στρατιωτική σχολή αξιωματικών σωμάτων με ταυτόχρονη εγγραφή στην ιατρική σχολή του αριστοτέλειου πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης το έτος 1983.

Απόφοιτος  του αριστοτέλειου πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης το έτος 1989 ,με υποτροφία λόγω αριστείας κατά το 4ο πανεπιστημιακό έτος  και απόφοιτος  της στρατιωτικής σχολής αξιωματικών σωμάτων  το ίδιο έτος με τον βαθμό του ανθυπολοχαγού  ιατρού.

Απόφοιτος της σχολής εφαρμογής υγειονομικού  ,της σχολής ραδιολογικού και βιοχημικού πολέμου καθώς και της σχολής  καταδυτικής ιατρικής του ΓΕΕΘΑ .

Λήψη  ειδικότητας  οφθαλμολογίας μετρά από εξετάσεις (1ος μεταξύ 10 υποψήφιων) το 1991 και ολοκλήρωση αυτής το έτος 1995 (σε 401 Γ.Σ.Ν.Α και  γενικό κρατικό νοσοκομείο Νίκαιας – Πειραιά).

Λήψη μετά από εξετάσεις του πανευρωπαϊκού διπλώματος οφθαλμολογίας .

Μετεκπαίδευση στην Ελβετία  στις νέες τεχνικές χειρουργικής καταρράκτη (Bimanual  Micro Incision Phacoemulcification), 6μηνη εσωτερική μετεκπαίδευση στις ενδοφθαλμιες φλεγμονές – παθολογία αμφιβληστροειδούς .

Επιμελητής και διευθυντής τμημάτων  για 15 περίπου χρόνια  σε μεγάλα στρατιωτικά νοσοκομεία (401 Γ.Σ.Ν.Α.  Και  417 ΝΙΜΙΤΣ).

Κύριος χειρουργικός τομέας ενασχόλησης  η χειρουργική  αντιμετώπιση παθήσεων του πρόσθιου ημιμορίου του οφθαλμού(καταρράκτης – γλαύκωμα), οι παθήσεις των βλεφάρων, ο στραβισμός και η  αντιμετώπιση με excimer laser διαθλαστικών ανωμαλιών  (μυωπίας – υπερμετρωπίας – αστιγματισμού).

Κύριο κλινικό  γνωστικό αντικείμενο η παθολογία του αμφιβληστροειδούς  και του οπτικού νεύρου (medical retina)  και η αντιμετώπιση τους  (ενδουαλοειδικες ενέσεις ,ARGON LASER, YAG LASER, SLT LASER) και η νεύρο οφθαλμολογία .

Ενεργή συμμετοχή  σε ελληνικά και διεθνή  οφθαλμολογικά συνέδρια.

Μέλος της ελληνικής εταιρίας ενδοφακων και διαθλαστικής χειρουργικής, μέλος της ελληνικής εταιρείας γλαυκώματος, λειτουργία  ιδιωτικού ιατρείου από το έτος 1996 μέχρι και σήμερα.

Μέλος της ελληνικής εταιρίας γλαυκώματος.