Διαγνωστικές εξετάσεις

 • Πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος (check up).
 • Πλήρης μελέτη γλαυκώματος που περιλαμβάνει καμπύλη πιέσεως, αυτοματοποιημένη περιμετρία (οπτικά πεδία), παχυμετρία κερατοειδούς, ανάλυση κεφαλής οπτικού νεύρου.
 • Πλήρης μελέτη παθήσεων βυθού, που περιλαμβάνει φωτογράφηση βυθού, ψηφιακή αγγειογραφία, οπτική τομογραφία συνοχής (O.C.T.).
 • Τοπογραφία κερατοειδούς.
 • Παχυμετρία κερατοειδούς.
 • Μελέτη – μέτρηση – φωτογράφηση ενδοθηλιακών κυττάρων κερατοειδούς.
 • Βιομετρία για τον υπολογισμό του ενδοφακού κατά τις επεμβάσεις αντικατάστασης του κρυσταλλοειδούς φακού.
 • Υπερηχογραφικός έλεγχος με Α και Β υπερηχογραφία.
 • Ορθοπτική μελέτη – μελέτη στραβισμού σε ενήλικες και νεογνά.
 • Μελέτη ξηροφθαλμίας – παθήσεων δακρυικής στοιβάδας.
 • Εξοφθαλμομέτρηση.